Privacy by design is de norm – De Formatie

Privacy by design is de norm

De GDPR wetgeving is niet nieuw maar de norm evolueert mee met de maatschappij. Waar enkele jaren terug de grijze zone nog aanvaard werd maakt de bewustwording van privacy de controle op inbreuken strenger.

Wij willen niet in de grijze zone handelen en maken alle websites “privacy by design”.

Dat betekent dat de bescherming van persoonsgegevens de norm is bij het maken van een nieuwe website en dat we de bestaande websites, met goedkeuring van de klant, uitrusten met de nodige tools.

De principes van privacy by design:

symbool gebruiker

1. De gebruiker staat centraal

Er wordt voorzichtig omgegaan met persoonsgegevens. Een gegevenslek kan een grote impact hebben op het leven van een individu. Door de privacy van de gebruiker te beschermen worden risico’s vermeden.

symbool bezoekers

2. Transparantie voor de bezoekers

Open en eerlijk communiceren hoe persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, wat de doeleinden zijn en die keuze aan de gebruiker laten is niet alleen de norm, het wekt ook vertrouwen op.

symbool veilig surfen

3. Proactief en niet reactief

Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Dat proberen we ten alle koste te vermijden. Op voorhand nadenken over de risico’s en vooraf de gepaste maatregelen nemen zijn de norm.

Privacybeleid

Cookies zijn niet weg te denken in de online wereld. De wens voor privacy moet echter steeds gerespecteerd worden. Daarom dat de GDPR een privacybeleid eist waarin het gebruik van cookies wordt duidelijk gemaakt.

Dat beleid dekt ook de rechtmatigheid, de doeleinden en de correctheid van de gegevensverzameling. Het geeft duidelijkheid over het gebruik van de gegevens en de partijen die het verwerken. Het zorgt voor vertrouwen en zo kan de klant een vrije en gegronde toestemming geven.

Onze oplossing: Cookiebot

De tool die we implementeren om onze klanten up-to-date te houden is cookiebot. Die zorgt voor transparantie in het gebruik van cookies en maakt de persoonlijke keuze hierin ten alle tijde beheerbaar voor de gebruiker. Enkel zo is dit conform de wetgeving.

Enkele geautomatiseerde functionaliteiten zijn:

 • Het communiceren van de doeleinden en verwerking van persoonsgegevens
 • Niet-noodzakelijke cookies blokkeren indien de bezoeker dit wenst
 • Bijhouden van alle gegeven toestemmingen
 • Up to date weergeven van alle cookies

Lees hier meer over cookiebot

Screenshot van cookiebot

Een gegevensverwerkingsovereenkomst

Als verwerkingsverantwoordelijke of de gegevensverzamelaar bent u verantwoordelijk voor eventueel misbruik of schade van de verzamelde data.

Met een gegevensverwerkingsovereenkomst bepaal jij als verantwoordelijke welke gegevens een derde partij mag gebruiken en waarvoor. Die gegevens kunnen nodig zijn voor een mailing, advertenties,… Bij een overeenkomst kunnen stellen wij die voor u op.

Wat is GDPR?

Sinds enkele jaren is in de EU de GDPR-wetgeving of General Data Protection Regulation van toepassing. Na een gedoogperiode wordt er nu al strenger gecontroleerd en zijn de eerste monsterboetes al uitgedeeld. Waaronder aan een platform voor juridisch advies nota bene.

In het kort is GDPR een wetgeving die stelt dat iedereen die gegevens verzamelt dit enkel mag doen met uitdrukkelijke toestemming en die data moet beschermen. Het woord “gegevens” omvat alles wat aan een natuurlijk persoon gelinkt kan worden bijvoorbeeld: telefoonnummer, e-mailadressen, IP-adressen, namen, locaties, … 

Het beheren van een webshop, het maken van een online formulier of het versturen van een nieuwsbrief etc. zijn allemaal voorbeelden van gegevensverwerking. Daarbij moet er dus telkens rekening worden gehouden met het GDPR-beleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die data verzamelen via een server. Die data wordt dan verstuurd naar een browser. Die data zijn dus o.a. online persoonsgegevens en vallen dus ook onder de GDPR-wetgeving.

Er zijn vier soorten cookies:

 1. Essentiële cookies

  widgets en tools bv. een winkelmandje.

 2. Functionele cookies

  die zorgen dat website goed werkt.

 3. Analytische cookies

  geven info over hoe lang iemand op de site zit, welke pagina’s er bezocht werden.

 4. Tracking cookies of third party cookies

  Die worden gebruikt om een profiel van de websitebezoeker op te bouwen. Op basis daarvan kan er bijvoorbeeld een aangepaste versie van de website getoond worden. Die cookies volgen het surfgedrag waardoor er tijdens het surfen naar andere websites, gepersonaliseerde aanbiedingen of advertenties te zien zijn.

GDPR-proof website? Dat is onze norm!

We streven naar de beste bescherming voor onze klanten. De privacy by default aanpak wordt vanaf nu standaard met de implementatie van cookiebot opgenomen in de offerte. Vanaf nu wordt dit ook bij de jaarlijkse kosten opgenomen die nodig zijn voor een veilige omgeving waar uw website en uw klanten zich op bevinden.

Samenwerken op projectbasis

Heeft u nood aan een specifieke ontwikkeling of ondersteuning op korte termijn? Dat kan! Laten we rond tafel zitten en kijken hoe we u kunnen helpen.

Contacteer ons voor uw project

Samenwerken op lange termijn

Op basis van uw jaarbudget en targets ontwikkelen we een strategie en ondersteunen we uw communicatie op lange termijn. Laten we afspreken en kijken of we een match hebben!

Samenwerken op lange termijn