Het belang van Human Centered Design – De Formatie

Het belang van Human Centered Design

Human Centered Design, gebruikersontwerp, mensontwerp, design research, … Termen die vaak vlot door elkaar gebruikt worden. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen?

Maak de juiste oplossing voor de juiste eindgebruiker

Vele ontwerpers en bedrijven kiezen ervoor om een standaardoplossing uit te rollen voor hun klanten. Maar geen enkele oplossing is “fits-all”. Veel investeringen en inspanningen gaan verloren omdat de geboden oplossing geen écht probleem van de doelgroep oplossen en daardoor hun effect missen.

Door ons in te leven en te verdiepen in de leefwereld van uw klanten helpen we u als organisatie verder vooruit.

Na het beluisteren van uw noden zetten we een stap achteruit en stellen we enkele zeer belangrijke vragen. Deze vragen zijn slechts een vertrekpunt. Ze stellen ons wel in staat om af te bakenen binnen welke scope we kunnen werken.

  • Wat wil je bereiken als organisatie?
  • Welke doelgroep wil je vooruit helpen?
  • Welk budget is er beschikbaar?
  • Welke timing heb je voor ogen?

Meestal stopt men hier en worden oplossingen bedacht op basis van de gegeven antwoorden. Een realistische piste, maar eigenlijk moeten we verder kijken:

  • Is de vermeende doelgroep de juiste?
  • Waar liggen de frustraties van die doelgroep
  • Ligt de dienstverlening van uw bedrijf in lijn met een wensbare oplossing? Kunnen we deze helpen omvormen om dit optimaal op elkaar af te stemmen?

Het lijkt misschien arrogant, maar we houden onszelf en ook onze klanten graag een spiegel voor. Ervan uitgaan dat je de oplossing direct weet is zeer gevaarlijk.

Welke oplossingen komen in aanmerking?

Eigelijk kunnen we alles “human centered” ontwikkelen, gelukkig zijn er oplossingen waar we uit onze ervaring kunnen putten.

Een naamkaartje moet goed leesbaar zijn, alle belangrijke gegevens moeten erop staan, het moet de doelgroep visueel en tactiel aanspreken, het moet in de lijn liggen van de andere dragers van het merk, er moet eventueel op geschreven kunnen worden met een balpen en de kleur mag niet overzetten in uw portefeiulle.

Op een webshop moeten gebruikers kunnen betalen met de middelen die ze kennen, een bericht ontvangen met hun bestellingsoverzicht en een update ontvangen over vordering van hun levering. Na de levering moet de tevredenheid van de klanten opgevolgd worden.

Echter zijn de vragen van onze klanten meestal een combinatie van zeer veel media. Van zodra we spreken over een customer journey is het belangrijk om alle facetten van de interactie tussen uw gebruiker en jou als bedrijf te bestuderen.

Een simpel stappenplan

Theoretisch gezien gaan we altijd te werk in 3 grote blokken: de ontdekkingsfase, de uitvindingsfase en de implementatiefase.

Stap 1: Discover

Als eerste stap moeten we ons bekwamen in het doelpubliek en de context waarvoor we een oplossing willen maken. Door ons te verdiepen in de doelgroep zullen we de oorzaak van hun problemen ontdekken en inzicht krijgen in hun leefwereld. Dit kan op verschillende manieren:

Interviews

We gaan in directe interactie met uw doelgroep, door open vragen te stellen tijdens een persoonlijk gesprek komen we te weten waar ze echt mee bezig zijn. Wat hun noden, frustraties en wensen zijn.

Focusgroepen

Door meerdere mensen van de doelgroep samen te zetten is het mogelijk om workshop-gewijs tot nieuwe inzichten te komen. Alsook is er interactie mogelijk tussen de deelnemers, een interessante dynamiek waaruit we veel kunnen leren.

Observatie

Soms is het belangrijker om te weten wàt de doelgroep doet in plaats van wat ze zeggen dat ze doen. Een belangrijk verschil. Door testopstellingen en situaties uit te vinden waarin het doelpubliek iets moet doen kunnen we achterhalen waar frustraties en verbeteringen mogelijk zijn.

Trendrapporten

Gelukkig moeten we niet alle research zelf uitvoeren en zijn er trendrapporten die grote tendenzen aantonen binnen de maatschappij en specifieke doelgroepen. De inzichten van deze rapporten stellen ons in staat om aan de slag te gaan met de conclusies van experten.

Stap 2: Define

In de resultaten van de eerste fase zullen bepaalde tendenzen en trends opduiken. Er zullen meerdere inzichten over de doelgroep naar boven komen die nieuw zijn of die bepaalde inzichten zullen bijstellen.

Uit deze berg aan informatie maken we een keuze, de meest dringende inzichten behandelen, of meerdere inzichten te combineren.

Stap 3: Ideate & design

Pas in deze stap gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Hier vinden we nieuwe toepassingen uit. Het ontwerpen van nieuwe formats, communicatie, interactieve toepassingen, reclamecampagnes, apps, …

Nieuwe oplossingen komen niet vanzelf. Door goeie research en nieuwe inzichten wordt dit proces wel versneld. Het vergt nog altijd de nodige dosis creativiteit en out-of-the-box brainpower om tot nieuwe ideeën te komen.

Stap 4: Prototype & test

Vervolgens leggen we de uitgevonden oplossing voor aan de doelgroep. Door gebruik te maken van een toepassing op papier, een schets, een demoversie van een app of website besparen we kosten maar komen we wel tot nieuwe inzichten en reacties nog voor het finale product uit word gewerkt.

De bevindingen van deze tests stellen ons in staat om het uitgewerkte prototype bij te stellen, weg te gooien of verder uit te werken.

Stap 5: Develop

Eens een of meerdere protoypes getest en gevalideerd zijn kunnen we aan de slag met het ontwikkelen van het uiteindelijke product. Stel je voor dat we de vorige stappen niet doorlopen hadden? In vele gevallen zouden we gedacht hebben dat we de oplossing kenden, maar de bal volledig mis geslaan hebben.

Meer nog, het is gevalideerd en getest bij de mensen waarvoor het ontwikkeld werd!

Stap 6: Deploy and iterate

Wanneer het product uitgewerkt is volgt de lancering. Met een gerichte promocampagne of directe communicatie brengen we jouw doelgroep op de hoogte van de nieuwe ontwikkeling.

Zoals bij een auto is het ook nodig om ten gepaste tijde een onderhoud te voorzien. Dit kan een update zijn van jouw productcatalogus. Een aanpassing van de website, een extra sjabloon voor jouw nieuwsbrieven. Een aangepaste aanpak op sociale media, …

Iets voor jou?

We zetten met plezier een Human Centered traject op voor jouw bedrijf of organisatie. Deze manier van werken vergt wat vertrouwen maar zorgt ervoor dat het opgeleverde eindproduct in lijn ligt met uw doelpubliek.

Samenwerken op projectbasis

Heeft u nood aan een specifieke ontwikkeling of ondersteuning op korte termijn? Dat kan! Laten we rond tafel zitten en kijken hoe we u kunnen helpen.

Contacteer ons voor uw project

Samenwerken op lange termijn

Op basis van uw jaarbudget en targets ontwikkelen we een strategie en ondersteunen we uw communicatie op lange termijn. Laten we afspreken en kijken of we een match hebben!

Samenwerken op lange termijn